Firma

„Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu."

Immanuel Kant

NASZA FIRMA

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy" Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym pod numerem 3791. Kancelaria została powołana przez Partnera Zbigniewa Czupryniaka posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta (nr ewidencyjny 616) oraz wieloletnie doświadczenie w kierowaniu firmami audytorskimi.

Oferujemy między innymi usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, due diligence, doradztwa gospodarczego i podatkowego, wyceny przedsiębiorstw oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Naszym celem jest, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywistą wartość dodaną dla klienta, którą osiągamy poprzez wysoką jakość i kompleksowość usług.

NASZ ZESPÓŁ

Zbigniew (orginal)

Zbigniew Czupryniak

Biegły Rewident nr 616

Prezes Zarządu - Zbigniew Czupryniak

Zbigniew Czupryniak - Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy" Sp. z o.o. Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 616, magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego. Czynnie uczestniczy w badaniach jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Specjalizuje się również w wycenie wartości spółek, przekształceniach spółek oraz doradztwie podatkowo-księgowym.

Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków dla przedsiębiorstw. Był wykładowcą szkoleń dla biegłych rewidentów z rachunkowości i rewizji finansowej.

Posiada znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Rewizji Finansowej, uczestniczy w badaniu planów połączeń i przekształceń, bierze udział w sporządzaniu części finansowej prospektu i wycenie spółek.

 

Kasia (orginal)

Katarzyna Kulesza

Biegły Rewident nr 12884

Członek Zarządu - Katarzyna Kulesza

Katarzyna Kulesza – Członek Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” Sp. z o.o. Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 12884. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także w przeprowadzaniu innych projektów z zakresu rachunkowości i finansów. Wykorzystuje również swoje doświadczenie i wiedzę w doradztwie w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego.

Zespół pracowników

Nasza firma oferuje Państwu zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników. Członkami naszego zespołu są biegli rewidenci, aplikanci i asystenci - absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania), którzy w trakcie studiów udzielali się w kołach naukowych, a po ich ukończeniu rozwijają swoje szerokie zainteresowania w naszej firmie. Biegle posługują się językiem angielskim.

Pracownicy posiadają wieloletnią praktykę i doświadczenie, co pozawala nam na szybkie sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

Nasi pracownicy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje poprzez systematyczne szkolenia, tak, aby profesjonalnie sprostać wymaganiom zmieniającego się prawa gospodarczego i podatkowego zwłaszcza, że świadczymy usługi dla klientów z różnorodnych branż gospodarki.

Współpracujemy ze specjalistami i ekspertami wielu dziedzin (prawnikami, aktuariuszami, rzeczoznawcami itp.) oraz z wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w razie potrzeby wspierają realizację usług.Zaufali nam