Nasi klienci

Za priorytet uznajemy indywidualne spojrzenie na jednostkę i dobre zrozumienie potrzeb klienta w celu dostarczenia użytkownikom sprawozdania finansowego rzetelnej i jasnej informacji z audytu. Inwestujemy w relacje z klientami, bo wierzymy, że rozwijamy się tylko wtedy, gdy rozwijają się nasi Klienci. Nasze usługi świadczymy dla: Amber Sp. z o.o.; Baclin Polska Sp. z o.o.; Budopol S.A.; Buszrem S.A. (w tym sprawozdanie skonsolidowane); Crewman Sp. z o.o.; Drukarnia Prasowa S.A.; Ericpol Holding Sp. z o.o. (w tym sprawozdanie skonsolidowane); Ericpol Nieruchomości Sp. z o.o.; Ericpol Sp. z o. o. (w tym sprawozdanie skonsolidowane); Euroafrica Shipping Lines Ltd; Ferax Sp. z o. o. (w tym sprawozdanie skonsolidowane); Hass Holding Limited (w tym sprawozdanie skonsolidowane); Hotel Haffner Sp. z o.o. Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk; Invest-Euro Sp. z o.o.; Kral Sp. z o.o.; Libella Sp. z o.o.; Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pabianicach; Nest Sp. z o.o.; Organika - Budowlani Łódź Sportowa S.A.; Społem Spółdzielcze Domy Handlowe „CENTRAL"; Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o.; Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „TV Sat 364"; TOYA Sp. z o. o.; Toya Studios Sp. z o.o.; Toya Tm Sp. z o.o.; TV TOYA Sp. z o.o.; Wola Sp. z o. o.; Zakłady Przemysłu Cukierniczego „UNITOP-OPTIMA" S.A.; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi; Zurt Sp. z o.o.;INS-EL Sp. z o.o.;Terplast Sp. z o.o.;Korprint Sp. z o.o.;MC Kontrakty Budowlane S.A.;


Zaufali nam