Oferta

Audyt sprawozdań finansowych

Nasz audyt to całościowe, indywidualne spojrzenie na jednostkę w celu dostarczenia właścicielom rzetelnej i jasnej informacji z audytu. Prace obejmują m.in. weryfikację poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyka działalności gospodarczej. Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie opinii i raportu na temat jej rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętymi zasadami rachunkowości. więcej >>

Usługi księgowe

Nasza spółka realizuje usługi księgowe kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekazując część funkcji firmie zewnętrznej możecie Państwo odnieść następujące korzyści. więcej >>

Inne usługi

Nasza Spółka oferuje również wszelkie inne usługi związane z zarządzaniem finansami, sporządzaniem sprawozdań finansowych, wdrażaniem międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, usługi atestacyjne oraz pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów księgowych. więcej >>Zaufali nam