Zadaj pytanie

Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy. Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza dotyczącego zapytania ofertowego. Zapytanie zostanie przesłane do odpowiedniego pracownika, który skontaktuje się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe.

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Biegłych Rewidentów CZUPRYNIAK I WSPÓLNICY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga 78 budynek A lokal 105.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: IOD@konsilo.pl.

Dane osobowe, które podali Państwo w formularzu kontaktowym, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, a my nie przekazujemy ich innym podmiotom.

Dane pochodzące z formularza przechowywane są do czasu załatwienia sprawy, z którą się Państwo zgłosili, a w uzasadnionych przypadkach w czasie przewidzianym na dochodzenie roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie poddajemy danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nie wpływać.

 

Formularz zapytania ofertowego

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:*
E-mail*:
Telefon:*
Stanowisko:
Firma/Organizacja:*
Adres:*
Podstawowe dane na temat jednoski
Branża/przedmiot działalności:
Liczba pracowników:
Suma bilansowa:
Przychody ogółem:
Wynik finansowy netto:
Szczegóły zapytania:*
Pytanie zabezpieczające
Imię Małysza:
  * - pola wymagane
 


Zaufali nam