Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i Partnerzy spółka partnerska

Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i partnerzy spółka partnerska jest wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4088 prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. W Krajowym Rejestrze Sądowym spółka została zarejestrowana pod nr: KRS 0000902002.

Od ponad 10 lat świadczymy profesjonalne usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, usługi doradztwa wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego, usługi atestacyjne inne niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżone do wykonywania przez biegłych rewidentów, inne usługi zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów, usługi wyceny przedsiębiorstw, wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych.

Naszym celem jest, aby świadczone usługi przynosiły rzeczywistą wartość dodaną dla Klienta, którą osiągamy poprzez wysoką jakość i kompleksowość usług. Inwestujemy w relacje z Klientami, bo wierzymy, że rozwijamy się tylko wtedy, gdy rozwijają się nasi Klienci.

 

Usługi

AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nasz audyt to całościowe, indywidualne spojrzenie na jednostkę w celu dostarczenia właścicielom rzetelnej i jasnej informacji z audytu. Prace obejmują m.in. weryfikację poprawności…

INNE USŁUGI

Nasza Spółka oferuje również wszelkie inne usługi związane z zarządzaniem finansami, sporządzaniem sprawozdań finansowych, wdrażaniem międzynarodowych standardów…

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Dlaczego my?

Wieloletnie doświadczenie

Kompleksowa obsługa

Rzetelność

Indywidualne podejście