Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy. Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza informacyjnego. Zostanie on przesłany do odpowiedniego pracownika, który skontaktuje się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe.

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga 78 budynek A lokal 105.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@kbrczupryniak.pl

Dane osobowe, które podali Państwo w formularzu kontaktowym, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, a my nie przekazujemy ich innym podmiotom.

Przekazane dane przechowywane są do czasu załatwienia sprawy, będącej przedmiotem zapytania, a w uzasadnionych przypadkach do czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie poddajemy danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nie wpływać.

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

13 + 1 =